آموزش ابتدایی

مطالب آموزشی وتربیتی

برنامه سالانه مجتمع آموزشي وپرورشي


به نام خدا
برنامه سالانه
آموزشي


مجتمع آموزشي و پرورشي فرهيختگان


سالتحصيلي 90-89

برنامه سالانه آموزشي مجتمع
مجتمع آموزشي وپرورشي فرهيختگان
منطقه اصلاندوز
سال تحصیلی 90-1388
مجتمع يك طرح جديددر جهت ايجاد تحول با مجموعه هدفمند است كه هدف اصلي آن، اقتداربخشي به مديران، توجه به مسايل تربيتي و آموزشي مدارس روستايي، تقويت عدالت آموزشي و افزايش ضريب نظارت بر مدارس تعريف شده است و نيروي انساني در اين نظام حرف اول را مي زند و نقش معلمان بي‌بديل است اما هر واحد آموزشي و پرورشي مي تواند بر اساس ديدگاه مديريتي حاكم بر آن و به اقتضاي شرايط و ويژه گيهاي خاص خود اهدافي را در دستور كار خود قرار دهد و براي رسيدن به اين اهداف با تكيه بر امكانات مادي و منابع انساني برنامه هايي را تدوين و به مرحله اجرا گذارد.
قطعا برنامه ريزي بعنوان امري ضروري و اجتناب ناپذير در هر سازماني وجود دارد كه اين برنامه ها در آموزش و پرورش بصورت جزيي و اجرايي و زمانبندي شده در قالب برنامه سالانه و تقويم اجرايي قابل ارائه است . برنامه ريزي واحد آموزشي و پرورشي گرچه به امكانات انساني و مادي مجموعه بستگي دارد اما اساس آن را نگرش مديريتي تشكيل مي دهد که این نگرش در مجتمع آموزشي و پرورشي فرهيختگان همواره بر پایه اصل کرامت انسانی استوار است و سعی در اداره مدارس به صورت مشورتی و احترام به عقاید تمامی معاونان و معاون آموزگاران آنها در راستای قوانین دین مبین اسلام و اهداف کلی آموزش و پرورش حركت نمايد .
لازم به یاد آوری است که امروزه برنامه ریزی به عنوان مهم ترین وظیفه مدیران به شمار می آید. برنامه ریزی در یک مفهوم کلی عبارت است از فرآیند تعیین و تعریف اهداف سازمانی و تدارک دقیق و پشاپیش اقدامات و وسایلی که تحقق اهداف را میسر می سازد. در حقیقت، برنامه ریزی تفکر و تهیه نقشه برای گذر از وضع موجود و رسیدن به موقعیت مطلوب در آینده است.
لذا در سال تحصیلی 90-1388 که تقارن بهار علم و معرفت با دوهفته مقدس و نامگذاري سال همت مضاعف و كارمضاعفتوسط رهبر فرزانه انقلاب را به دنبال دارد ، بر آن شدیم تا با کمک کلیه معاونان وکارکنان مدارس و مربیان برنامه سالانه و تقویم اجرایی قسمت آموزشي مجتمع آموزشي وپرورشي فرهيختگان را تهیه نموده و سعی کنیم در طول سال تحصیلی آن را ملاک عمل خود قرار دهیم هر چند از آنجا که کار آموزش و پرورش چون با روح و جسم آدمی سر و کار دارد در شرایط مختلف نمی تواند خیلی پایبند برنامه و اصول تعریف شده باشد چون هر لحظه و در هر شرایطی نیاز ویژه به خلاقیت و نوآوری در برخورد با مسائل و مشکلات وجود دارد و این موضوع کار برنامه ریزی را بسیار دشوار می کند و حتی ممکن است در مواقعی دست یابی به اهداف تعریف شده بسیار سخت و ناممکن شود ولی با تمام این مشکلات نمی توان منکر اصل کار شد و داشتن برنامه سالانه و تقویم اجرایی جزء لاینفک مدیریت هر سازمانی خصوصاً مجتمع ها خواهد بود هر چند مجبور باشیم در طول سال بندهایی را به آن اضافه و یا کم کنیم ، به هر حال ما سعی نمودیم با مشخص کردن اولویتهای کاری خود و شناخت فرصتها و تهدیها در شرایط و موقعیت موجود و جو حاکم بر مدرسه برنامه سالانه و تقویم اجرائی قسمت آموزشي را تهیه نموده و به تصویب شورای معاونان مجتمع برسانیم و انشاء ا... بتوانیم آن را به خوبی اجرا نماییم .
اعضای شورای مجتمع فرهيختگان در سال تحصیلی 90-1388
نام و نام خانوادگی مسئولیت در مجتمع امضاء
حافظ گلزاد ننه كران مدیرمجتمع
محمد جعفرن‍ژادمقدم معاون آموزشی
قاسم نخستين آگاه معاون پرورشی
فرهادروزي جو معاون اجرائي وبرنامه ريزي
فرزاد قاسم زاده معاون فني
امور آموزشی
طرحها و پروژه هاي آموزشی مجتمع فرهيختگان سال تحصيلي 90- 1388

اهداف آموزشي طرحها پروژه ها زمان مناسب مسئول اجرايي نتايج عملكردها
سازماندهی معلمین و دانش آموزان 1-همکاران كليه پایه ها در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت كه اداره آموزش و پرورش اعلام مي نمايد معرفی شوند.
2- كمك به مديران مدارس در جهت سازماندهی دانش آموزان با توجه معدل سال قبل و همچنین مسائل انظباطی و رفتاری در کلاسها شده و معلم هر پایه.
3-برگزاری جشن شکوفه ها و آماده سازی دانش آموزان کلاس اولی برای ورود به مدرسه و پروژه مهر شهریور ماه مدیر و معاون آموزشی و معاونان مدارس
تشكيل گروه آموزشي ويژه آموزگاران هم پايه به صورت ماهانه 1- همكاران محترم هم پايه به صورت ماهانه تشكيل جلسه داشته باشند. و در جلسات مسائل آموزشي بررسي و هماهنگي به عمل آيد.
2-هماهنگی لازم جهت طراحی سوالات امتحانات نوبت اول به صورت هماهنگ در مهرماه معاون آموزشي و معاونان مدارس و معلمان
تهيه تجهيزات مورد نياز كمك آموزشي 1-اعلام نیازمديران و معلمین به وسایل و امکانات مختلف آموزشی و تهیه لوازم مورد نظر - تهيه نقشه هاي مختلف و لوازم آزمایشگاهی بنا به درخواست و نياز معلمان و تهیه کتب روش تدریسی که در مدرسه موجود نیست
2- تهيه لوحه هاي آموزشي جديد قرآن ، فارسي و.. و تهيه نوارهاي آموزشي و سي دي ونرم افزار ... مورد نیاز در طول سال تحصيلي مدير و معاونين
ارتقاء سطح علمی معلمین 1- شركت مستمردر جلسات شورای آموزگاران و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی و استفاده مناسب از امکانات موجود در مدرسه.
2- اجراي عملي الگوهای تدریس فعال توسط آموزگاران و تدریس نمونه در جلسات شورای آموزگاران توسط گروههاي آموزشي
3-خرید سی دی و نرم افزارهای آموزشی و معرفی کتاب و سایت به همکاران جهت استفاده بهینه
4-ارائه آموزشهای لازم به معلمین در استفاده از اينترنت در مدرسه و پشتیبانی نمودن آنها با همکاری اداره
در طول سال تحصيلي مدير و معاون آموزشي و معاونان مدارس
اهداف آموزشي
طرحها پروژه ها زمان مناسب مسئول اجرايي نتايج عملكردها
پر بار نمودن جلسات آموزشي مدرسه (شوراي آموزگاران) 1-برگزاری مستمر جلسات شورا به صورت ماهانه
2- پیشنهاد موضوع هر جلسه و معرفی کتاب و سی دی و ارائه کنفرانس توسط همکاران و بحث و تبادل نظر در موارد مختلف آموزشی و پرورشی و سعی در حل مشکلات به صورت مشورتی
3- دعوت از صاحب نظران تعليم و تربيت و افراد با تجربه
4- دعوت از سرگروههاي آموزشي جهت تبادل نظر درطول سال تحصيلي مدير و معاون آموزشي ومعاونان مدارس و آموزگاران

طرح استاندارد سازي و بهبود كيفيت ارزشيابي تحصيلي 1- استفاده از آزمونهای تشخیصی در ابتدای سال تحصیلی و مشخص کردن نقطه شروع برای هر دانش آموز و توجه ویژه به تفاوتهای فردی دانش آموزان
2- استفاده از آزمون عملکردی (آزمون عملکردی فعالیتی است که معلم طراحی میکند تا دانش آموزدر آن درگیر شودیا ممکن است او را بامشکلی مواجه کند و از اوبخواهد که راه حلی ارائه نماید . )
3-استفاده از آزمونهای ماهیانه و اعلام نمرات مستمر دانش آموزان به اولیای آنها و بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی آنها به روایت نمودار
4-با توجه به مجری بودن برخي پایه هاي مدارس در طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی تشکیل جلسات آموزش خانواده و آگاه نمودن اولیا از کلیات این طرح
5- هدفمند کردن تکالیف و تهيه پيك آموزشي از درسهاي مختلف به صورت هدفمند
6-انجام فعاليتهای پيك آموزشي در روزهاي جمعه توسط دانش آموزان با نظارت اوليا درطول سال تحصيلي آموزگاران - معاون آموزشی و معاونان مدارس
آشنايي همكاران با اهداف دوره ابتدايي 1- تهيه اهداف دوره ابتدايي و نصب آن در دفتر آموزشگاهها وجلب توجه همكاران به آن در جهت رسيدن به اهداف مودنظر
2-بحث و تبادل نظر پيرامون اهداف در شوراي معلمان در طول سال تحصيلي معاونان مدارس و معاون آموزشی

اهداف آموزشي
طرحها

پروژه ها


زمان مناسب مسئول اجرايي نتايج عملكردها
ارتقا سطح علمي دانش آموزان و اولیاء 1- آشنا كردن دانش آموزان با علم و سرعت پيشرفت علم و نقش آن در زندگي انسانها و دادن آموزشهای لازم جهت استفاده از it در امر آموزش.
2- ارائه مشاوره و اطلاعات علمي به اوليا و تشکیل کلاس کامپیوتر برای اولیا در صورت نیاز
3- برگزاري مسابقات علمي و جشنواره تولید محتوای الکترونیکی بین دانش آموزان و حتی اولیای آنها
4-اشتراک مجلات رشد جهت تمامی دانش آموزان
5- اشتراک مجلات پیوند جهت اولیای دانش آموزان
6-برگزاری مستمر جلسات آموزش خانواده در طول سال تحصيلي معاونان مدارس و معاون آموزشي و آموزگاران
بازديد از كلاسها بازديد مدير و معاون آموزشگاه از كلاسهاي همكاران جهت تبادل نظر پيرامون مسائل آموزشي و پرورشي و بررسی وضعیت آموزشی دانش آموزان ، مشاهده روش تدریس معلمان ، بررسی دفاتر و کتب دانش آموزان و نظارت بر تکالیف دانش آموزان ، توجه به جدول بودجه بندی و نحوه ثبت نمرات و فعالیتهای مستمر دانش آموزان در دفتر کلاسی و توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و تشویق و ترغیب دانش آموزان با دادن جایزه و ایجاد روحیه نشاط و رقابت بین آنها وتشکر و قدردانی از زحمات معلمین و ثبت گزارش در دفتر مربوطه درطول سال تحصيلي معاونان مدارس و معاون آموزشي
استفاده از نظرات همكاران و دانش آموزان جهت تدوين برنامه كلاسي
و برنامه امتحانی و کلیه فعالیتهای 1- برنامه هاي كلاسي با نظر معلمان و دانش آموزان و با توجه به دستورالعمل وزارتي تدوين گردد و برنامه ها به صورت متنوع تهيه شود
3-برنامه امتحانات نوبت اول و دوم حداقل دو هفته قبل از شروع امتحانات با نظر خواهی از معلمین تهیه شده و در اختیار دانش آموزان و اولیای آنها قرار بگیرد.
4-ایجاد صندوق پیشنهادات و انتقادات ویژه دانش آموزان و رسیدگی به آنها و همچنین استفاده از تجربیات و پیشنهادات کارکنان مدرسه در تمامی زمینه ها اول سال تحصيلي – دو هفته قبل از امتحانات نوبت اول و دوم معاون آموزشي ومعاونان مدارس و آموزگاران
اهداف آموزشي
طرحها
پروژه ها
زمان مناسب
مسئول اجرايي نتايج عملكردهاطرح توسعه ي ICT در آموزش


1- به دانش آموزان طرز کار با رایانه و سیستم عامل ویندوز و نرم افزارهای word و powerpoint داده شود که این کار نیاز به تجهیز کردن کارگاه کامپیوتر مجتمع و شبکه کردن کامپیوترها دارد .
3- به اولیای دانش آموزان روش کار با کامپیوتر و طرز کنترل بر نحوه استفاده فرزندشان از کامپیوتر و رعایت موارد امنیتی و اخلاقی استفاده از کامپیوتر آموزش داده شود که این کار نیاز به صرف امکانات و تجهیزات کافی و همچنین استقبال اولیا از طرح دارد.
3- در سطح مدرسه در بهمن ماه جشنواره تولید محتوای الکترونیکی بین دانش آموزان و اولیای آنها برگزار شود.
4-تهیه سی دی های آموزشی و استفاده در امر آموزش و ایجاد بانک سی دی
5-فعال تر کردن وبلاگ مدارس با آدرس هر مدرسه و در صورت تخصیص فضا ایجاد وب سایت اختصاصی مدرسه
6-فعال نمودن تلفن گویای مدرسه
7-در صورت امکان بازدید دسته جمعی همکاران مدارس از يكديگر مجری
8-در صورت امکان بازدید همکاران از نمایشگاههاي برگزارشده در استان برگزار میشود.کارهای مقدماتی در مهر ماه و بقیه در طول سال تحصیلی


كلیه کادر مدرسه و اداره آموزش و پرورش منطقه


اهداف آموزشي
طرحها
پروژه ها

زمان مناسب
مسئول اجرايي نتايج عملكردها
فعالیتهای مکمل و فوق برنامه آموزشی 1- با همکاری معلمین در ابتدای سال انجام ارزشیابی تشخیصی و تجزیه و تحلیل نتایج و سعی در برطرف نمودن مشکلات احتمالی دانش آموزان و آماده سازی آنها برای شروع درسهای جدید و توجه ویژه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و سعی در مقایسه نمودن آنها با خودشان
2- تکالیف حتما به صورت هدفمند و در راستای تکمیل اهداف کتب درسی به دا نش آموزان داده شود
3- توجيه اوليا و دانش آموزان در مورد نحوه اجراي برنامه هاي كلاسها در جلسات آموزش خانواده و خصوصاً تشکیل جلسات آموزش خانواده و ارائه تدریس نمونه توسط معلم برای اولیای دانش آموزان پایه اول
4- استفاده از كلاسهاي فو ق برنامه جهت آموزش تست زنی به دانش آموزان پايه پنجم جهت شرکت در آزمون مدرسه نمونه دولتی و اجرای چند مرحله آزمون آزمایشی جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با نحوه برگزاری آزمون
5- از تابلوی اعلانات مدرسه و کلاسها جهت بالابردن سطح علمی دانش آموزان به نحو مطلوب استفاده شود
6-معرفی دانش آموزان برتر درسی و انضباطی هر کلاس در مراسم صبحگاه به صورت هفتگی جهت تشویق آنها
7-تهیه طرح تشویق کلاسی توسط همکاران و استفاده بهینه از آن
8-با هماهنگی شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان برگزاری جشن ویژه تشویق دانش آموزان ممتاز نوبت اول و دوم مدرسه و اهدای جایزه و چاپ نمودن عکس دانش آموزان در یک روزنامه و مجله محلی و یا در گاه نامه مدرسه
9-در صورت احساس نیاز تشکیل کلاسهای جبرانی و کار با دانش آموزان ضعیف
10-توجه ویژه به دانش آموزانی که در یکی یا تمام دروس خود پیشرفت چشمگیری داشته اند و معرفی آنها در مراسم صبحگاه و اهدای جایزه به آنها
.... در طول سال تحصیلی معاون آموزشی و آموزگاران و معاونان مدارس
اهداف آموزشي
طرحها
پروژه ها
زمان مناسب
مسئول اجرايي نتايج عملكردها
ترويج فرهنگ مطالعه ايجاد علاقه و انگيزه در دانش آموزان به مطالعه كتابهاي غير درسي 1- گسترش فعاليت كتابخواني
2- آگاهي دادن به اوليا در زمينه ي نقش مطالعه در پيشرفت درسي
3- آموزش نحوه صحيح مطالعه
4-تشکیل کتابخانه های کلاسی و تجهیز بیشتر کتابخانه مدرسه و افزایش سرانه کتاب و استفاده از شورای دانش آموزی جهت اداره نمودن کتابخانه مدرسه
5-برگزاری مسابقات مختلف از مجلات رشد برای دانش آموزان و مجلات پیوند برای اولیا و اهدا جوایز به اولیا حائز رتبه برتر در جلسات آموزش خانواده
6-تهیه بروشور و کاتالوگهای مختلف در مورد مطالعه و نصب در تابلوی اعلانات مدارس و توزیع بین دانش آموزان و اولیا
در طول سال تحصيلي آموزگاران معاونان مدارس و معاون پرورشی و اموزشی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ساعت 23:37  توسط محمد جعفرنژاد  |